renevanzalk7.punt.nl
AEO op 27-07-2013 22:24

De Balfour Declaratie uit 1917 had geen juridische status, het was slechts een intentieverklaring.

In San Remo werd op 25 april 1920 een besluit genomen over de voormalige Turkse bezittingen, en tijdens deze conferentie werd de Balfour Declaratie in zijn geheel opgenomen in een bindende slotresolutie, waarmee de bestemming van het Joodse Thuisland werd gewaarborgd.

Er werd bepaald dat het Joodse volk de rechtmatige bewoner en eigenaar van Palestina was, met Jeruzalem als hoofdstad.

Deze resolutie kreeg internationale erkenning, was onherroepelijk en is daarom ook nu nog steeds rechtsgeldig!

Derhalve dienen alle VN resoluties en onderhandelingsresultaten ook aan deze juridisch bindende slotresolutie getoetst te worden.

Het is opmerkelijk dat de meesten helemaal niets van deze belangrijke conferentie afweten, met als gevolg dat de tegenwoordige spelers op het wereldtoneel door onkunde totaal verkeerd handelen. Als men spreekt over de “bezette gebieden” bedoelt men doorgaans de Golan Hoogvlakte, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. De uitkomst van de San Remo conferentie kent deze gebieden juist aan Israël toe, en dat ook nog eens met internationale instemming, en daarom is het (ook juridisch) onjuist om van bezette gebieden te spreken. De aanduiding Westelijke Jordaanoever klopt overigens ook niet, want het gaat om de gebieden Judea en Samaria, en deze gebieden vormen het Bijbelse hartland van Israël dat in 1948 door Jordanië werd bezet. De Joden die er woonden werden door de Jordaanse troepen verdreven, er was dus sprake van etnische zuiveringen! In 1967 werden deze gebieden juist bevrijd van de illegale bezetting.

De boycot die de EU nu tegen Israël wil instellen is dus in strijd met het internationaal recht en volstrekt illegaal. Het is een moderne versie van de slogan van de nazis: "kauft nicht beim Juden!"

Inderdaad, Hitler en zijn metgezellen zouden zeer trots zijn op de huidige Europese houding tegenover Israël en er zeker van harte mee hebben ingestemd

Reacties (510)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl